Vad är samtalsterapi?

För att få en djupare insikt i olika situationer och möjlighet till att hitta nya vägar, kan samtalsterapi vara en väg. Det finns många fördelar med att vända sig till någon utomstående professionell, någon som inte är involverad i tidigare händelser eller som står i nära relation till en själv. Att få nya frågor av någon som inte är en del av ens vanliga liv kan hjälpa dig att prioritera, välja och välja om, för att så småningom blir mer tillfredsställd med ditt eget liv.
Alla samtal sker under sekretess (tystnadsplikt).