Hjälper KBT individer med utmattnings-syndrom?

Jag har under min utbildning till legitimerad psykoterapeut gjort en litteraturstudie (alltså sammanfattad vad andra har forskat fram) för att titta på det. Här är en sammanfattning till vad jag kom fram till, och hela uppsatsen som en fil längre ner. SammanfattningStress är ett omfattande samhällsproblem idag, där ett relativt stort antal människor blir sjukaav… Fortsätt läsa Hjälper KBT individer med utmattnings-syndrom?

Om mig

Anna-Sara Brännström Jag är leg. psykoterapeut inom KBT. Jag är i grunden sjuksköterska (klar 1997) och har jobbar inom olika områden i vården tills jag för 15 år sedan fann psykiatrin. Under mina 10 år i psykiatrin jobbade jag på avdelning men mest inom öppenvården. Jag vidareutbildade mig till grundläggande terapeut inom KBT, psykodynamiskterapi och… Fortsätt läsa Om mig

Vad är samtalsterapi?

För att få en djupare insikt i olika situationer och möjlighet till att hitta nya vägar, kan samtalsterapi vara en väg. Det finns många fördelar med att vända sig till någon utomstående professionell, någon som inte är involverad i tidigare händelser eller som står i nära relation till en själv. Att få nya frågor av… Fortsätt läsa Vad är samtalsterapi?

Terapeutiska inriktningar

KBT KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där vi arbetar med att förändra tankar-känslor-beteendemönster som fungerar sämre för oss och därmed leder till psykiskt lidande och problem. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande terapi där fokus främst ligger på nuet och framtiden. Vi undersöker och kartlägger tillsammans hur mönstret av tankar-känslor-beteende hänger ihop i olika… Fortsätt läsa Terapeutiska inriktningar