Om mig

Anna-Sara Brännström Psykoterapeut foto: Maria Fäldt

Anna-Sara Brännström

Jag är leg. psykoterapeut inom KBT.

Jag är i grunden sjuksköterska (klar 1997) och har jobbar inom olika områden i vården tills jag för 15 år sedan fann psykiatrin. Under mina 10 år i psykiatrin jobbade jag på avdelning men mest inom öppenvården. Jag vidareutbildade mig till grundläggande terapeut inom KBT, psykodynamiskterapi och familjeterapi. Jag har ett stort intresse för människor och är alltid intresserad av att lära mig mer, det har gjort att jag fortsatt min utbildning till MBT (mentaliserings baserad terapi). Jag har jobbat med rehabilitering för människor som står långt från arbetsmarknader (S:t Mary) och just nu jobbar jag halvtid på Barn- och ungdomspsykiatrin utöver min egen mottagning.