Terapeutiska inriktningar

KBT

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där vi arbetar med att förändra tankar-känslor-beteendemönster som fungerar sämre för oss och därmed leder till psykiskt lidande och problem. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande terapi där fokus främst ligger på nuet och framtiden. Vi undersöker och kartlägger tillsammans hur mönstret av tankar-känslor-beteende hänger ihop i olika situationer och hur dessa mönster leder till sämre mående och fungerande. Vidare arbetar vi tillsammans med att söka och formulera mer funktionella, alternativa tankar/beteenden och sedan testa och utvärdera dessa.

Hemuppgifter är ett viktigt redskap i KBT, dessa formuleras tillsammans och blir som en länk mellan sessionerna, som ger tillfällen att träna på det man behöver och vill förändra.

Psykodynamisk terapi

Är ursprungligen baserad på psykoanalysen men har utvecklats sen dess genom andra behandlingsmetoder som har etablerats på vägen. Fokus ligger på att lösa eller minska inre konflikter hos klienten. Metoden går ut på att titta tillbaka på barndomen och se om det finns kopplingar till problem som uppstår idag. Jag jobbar mycket med vilket anknytningsmönster du har.

Vad passar dig?

Hos mig kan du själv välja den metod som passar just dig. Vi hjälps åt att komma fram till det tillsammans.