Terapeutiska inriktningar

KBT KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där vi arbetar med att förändra tankar-känslor-beteendemönster som fungerar sämre för oss och därmed leder till psykiskt lidande och problem. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande terapi där fokus främst ligger på nuet och framtiden. Vi undersöker och kartlägger tillsammans hur mönstret av tankar-känslor-beteende hänger ihop i olika… Fortsätt läsa Terapeutiska inriktningar